Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Kostrz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STREFA PIXELI BARTŁOMIEJ KOSTRZ, ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, NIP 9720623260, REGON 302726743, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail: biuro@strefapixeli.pl, tel. +48 690 035 085.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz odpowiadanie na reklamacje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizacę umowy.
Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, telefon, adres e-mail, numer NIP.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne, które obsługują serwery,
 • firmie księgowej,
 • firmie dostarczającej program do wystawiania faktur,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 • drukarniom internetowym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej i przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: Strefa Pixeli Bartłomiej Kostrz, ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań
adres e-mail: biuro@strefapixeli.pl
telefon: +48 690 035 085