Polityka pywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej STREFA PIXELI SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ KOSTRZ, PAWEŁ POKAROWSKI NIP spółki cywilnej 7811896407, REGON spółki cywilnej 302738203, adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, adres e-mail: biuro@strefapixeli.pl, tel. +48 690 035 085.
Dane firm wspólników:
- KOSTRZ Bartłomiej Kostrz, ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, NIP: 9720623260, REGON: 302726743
- KONCEPT STUDIO Paweł Pokarowski, ul. Boh. Warszawy 3, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731844023, REGON: 321520679

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz odpowiadanie na reklamacje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizacę umowy.
Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, telefon, adres e-mail, numer NIP.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne, które obsługują serwery,
 • firmie księgowej,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 • drukarniom internetowym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej i przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: Strefapixeli s.c., ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań
adres e-mail: biuro@strefapixeli.pl
telefon: +48 690 035 085